rapjazz

 jazzband

zèklè zèl papiyon
deklete lakataw madichon
toutplimay peyizaj kokayin
reveye lakansyèl
kankannen dwètjouda k’ap fouye
pwofondè teritwa lenvizib
reveye lasirèn k’ap naje
lan basen siwolin enposib
reveye mètrèsdlo bèl fanm,
bèl mèvey, bèl malè
benyen malè penyen malè
ponyen malè miyonnen malè
reveye jwètmarèl potoprens
kabouya kagoulaw
kadejak pakalaw

koutchoukoutchou koutchoukoutchou
koutchoukoutchou koutchoukoutchou
zoboppodop zopoppodop

baka vanse
baka fonse
baka ponpe
baka pyafe
baka djayi
baka rele
baka wonfle
baka gwonde

koutchoukoutchou koutchoukoutchou
koutchoukoutchou koutchoukoutchou
zoptobodop zoptobodop

sirèn kònen anmwesekou
ban’m janm pran kann !
yon bèl mèvèy lokomotiv
ap balanse chofe motè
pou derape lage boulin
kokennchenn kousboulin
siwolin siwomyèl
siwodondonn sik blan sik wouj
sik chabin sik albinòs
sik mimimyaw bonbonzizi

li woule mawoule
li wouke mawouke
li zouke dezouke
li begle debegle
li tchatcha watchatcha
li pale depale
simaye san pitye
langay daki
wonf mizik vlengbendeng
zago bèf machwa bourik
vapè chalè chodyèsikri
koutchoukoutchou koutchoukoutchou
zoptobodop zoptobodop

akableman tribilasyon peripesi dezagreman
kalamite devennkòde mizèrere djòl anmèfyèl
anfarinay lamizè malangi malsite
salopete’m
madichonnen’m
dezaliyen’m
defifare’m
defofile’m
defilonnen’m
debobinen’m
dekouwonnen’m
deboundare’m
dekonstonbre’m
defalkatcha’m.
Pa gen nadmarinad
pa gen tèktègèdèk !
fo mal chèche
kote lari fè kwen
kote lavi fè jwen
kote grennje wè lwen
sou wout ralemennenvini
sou wout ralemenenkwenda
sou wout ralemennenkase.
tren loray awoyo ap sige
sou brennzeng toutboulin
sou ray komokyèl kalandezo
anba mizik feray
sawpransepaw
koutchoukoutchou koutchoukoutchou
zoptobodop zoptobodop…..

franketienne

Ecoutez Michèle Voltaire Marcelin interpréter sur scène RapJazz de franketienne

Be Sociable, Share!

Leave a Comment

%d bloggers like this: